Hopp til innhold
Gi gaven videre
Regnskogfondet

Regnskogfondet

Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk, ikke-statlig miljøorganisasjon som har som formål å bidra til bevaring av regnskogen og å sikre urbefolkningens rettigheter. De støtter programmer og prosjekter i samarbeid med over 60 lokale organisasjoner i 8 regnskogland, samtidig som de jobber hardt for å påvirke regnskogspolitikken i disse landene.

Regnskogfondet jobber for en verden der miljøet er beskyttet og menneskerettighetene er oppfylt. Kjernevirksomheten retter seg mot de områdene der disse to globale kampene krysser hverandre: I regnskogene. Arbeidet går blant annet ut på å hjelpe menneskene som lever i og av regnskogen ved å gi dem opplæring i lover og grunnleggende rettigheter, samt advokathjelp, slik at de lettere kan stoppe ulovlige tømmerhuggere med loven i hånden.

Regnskogfondet samarbeider med over 60 organisasjoner i 8 regnskogland i Amazonas, Sentral­-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er miljø-­ og rettighetsorganisasjoner som jobber tett med lokalsamfunn i regnskogen.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Ansvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv på land
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising