Hopp til innhold
Gi gaven videre

Kontaktpersoner

Aksel Mjøs

Aksel Mjøs

Initiativtaker

97088529

aksel@gigavenvidere.no

Morten Schibbye

Morten Schibbye

Kontaktperson

morten@gigavenvidere.no

Bjørn Haugland

Bjørn Haugland

Forretningsutvikling og salg

92011922

bjorn@gigavenvidere.no

Om Gi Gaven Videre

Gi Gaven Videre er et initiativ startet av ekteparet Aksel og Kari Mjøs. Aksel er førsteamanuensis ved NHH og tidligere styreleder i Kavlifondet, mens Kari er selvstendig næringsdrivende, bonde på Osterøy og representant i kommunestyret. Det startet som et pro bono prosjekt sammen med PwC Norge, Sparebanken Vest, Sopra Steria (tidligere Labs), Balder Betaling og Prospera. Stadig flere gode krefter bidrar, som eksempelvis Grieg Foundation, GC Rieber og studenter ved Høyskolen Kristiania og Norges Handelshøyskole.

Selskapsstruktur

Gi Gaven Videre AS er et ideelt aksjeselskap uten overskuddsrett for aksjonærene. Selskapet eies 50/50 av Kari og Aksel Mjøs, men er skapt i godt samarbeid med bedrifter, studenter og andre enkeltpersoner i Bergensområdet. Alle pådriverne deler en felles visjon om å skape en bærekraftig og kostnadseffektiv virksomhet, som gjennom digitale gavekort skaper en reell forskjell.

Formålsparagrafen i Gi Gaven Videre AS sine vedtekter:

"Selskapet er et aksjeselskap med et ideelt og allmennyttig formål, og skal ikke dele ut utbytte eller annen overskuddsdeling til aksjonærene. Selskapet har ikke erverv til formål. Gi Gaven Videre AS skal utvikle og tilby gaveløsninger der gavene skal virkeliggjøre gode og allmennyttige formål. Aktiviteten skal drives på en slik måte at selskapet oppnår kostnadsdekning. Eventuelt overskudd skal ikke tilfalle aksjonærene, men skal brukes til å virkeliggjøre selskapets formål."

Vi i Gi Gaven Videre AS tror på full åpenhet som grunnlag for tillitsbasert samarbeid. Det stimulerer til ekstra innsats og bygger fellesskapet. I tillegg vet vi at når vi skal bidra til finansiering av gode formål, må alt være synlig og ryddig hos oss.

Vi har derfor avtalt regnskapsføring med PwC Accounting. Revisjonen leveres av Deloitte, ett av de fire store revisjonsselskapene i verden. Vi vil også jevnlig rapportere hovedtall, gaver formidlet, kostnadsbidrag, kostnader og økonomisk situasjon på nettsiden. På denne måten kan både de som vil bruke Gi Gaven Videre som gave, og de som har eller vil støtte oss, vite hvordan det utvikler seg.

Gi Gaven Videre er fritatt mva. For bestillere som ikke får tilbake inngående merverdiavgift, betyr det at hele beløpet som betales går direkte til formålene, det går ikke noe til mva.

Gi Gaven Videre er medlem av Fundraising Norge (tidligere Innsamlingsrådet) og forholder seg til Innsamlingskontrollens etiske retningslinjer.

Hør Aksel Mjøs fortelle om Gi Gaven Videre i forbindelse med etableringen høsten 2019: