Hopp til innhold
Gi gaven videre
Spørsmål og svar

Gi Gaven Videre – spørsmål og svar

1. Hva koster det å bruke Gi Gaven Videre?

Gi Gaven Videre er et «null-profitt» konsept, og har som mål å redusere kostnadsbidraget over tid gjennom effektiv drift. Selv om Gi Gaven Videre ikke skal tjene penger, må kostnadene dekkes. Bedriftene bes derfor betale et kostnadsbidrag som faktureres separat. Er gavebeløpet under kr. 25.000 faktureres et kostnadsbidrag på 15% av gavebeløpet. Er gavebeløpet mellom kr. 25.000 til kr 250.000 er kostnadsbidraget 10%. Er gavebeløpet mellom kr 250.000 til kr 500.000 er kostnadsbidraget 7,5%. Gavebeløp som overstiger kr 500.000 faktureres et kostnadsbidrag på 5%.

2. Hvordan kan vi være sikre på at pengene når fram til de som trenger det?

Etter at alle mottakerne har fått gavekortet og valgt hvilket formål de vil støtte, lages det en samlefaktura som bedriften benytter for å overføre gavene direkte til formålsorganisasjonene. Formålsorganisasjonene er kvalitetssikret ved at de enten er godkjent av Innsamlingskontrollen eller medlem av Innsamlingsrådet og på den måten er vi trygge på at pengene går til formålet.

3. Hvorfor skal vi betale et kostnadsbidrag?

Selv om Gi Gaven Videre er satt opp svært enkelt og ikke skal drive med overskudd så trengs det dekning av driftskostnadene. Etableringen er finansiert gjennom dugnad og gaver fra bedrifter, fond og enkeltpersoner, men framover må driften være økonomisk bærekraftig. Målet er å gradvis redusere bidragsprosenten i takt med at vi vokser.

4. Kan vi støtte vårt lokale idrettslag?

Vi er veldig opptatt med at gavene skal gå til formål vi kan stole på. I første omgang prioriterer vi derfor formål som er godkjente av Innsamlingskontrollen eller medlem av Innsamlingsrådet. I neste fase vil vi utvikle en kvalitetssikringsprosess for lokale og andre gode formål som folk foreslår.

5. Hvem tjener penger på Gi Gaven Videre?

Ingen. Selskapet skal ikke gå med overskudd. Hvis kostnadsbidragene overstiger kostnadene vil dette benyttes til videreutvikling av løsningen, reduksjon av kostnadsbidraget og / eller overføring til formålene.

6. Hvordan er formålsorganisasjonene valgt ut?

Gi Gaven Videre skal ha god bredde av formål slik at alle skal finne noe som ligger hjertet nært. Vi er samtidig veldig opptatt av at gavene skal gå til formål vi kan stole på, derfor har vi i første omgang prioriterer formål som er godkjent av Innsamlingskontrollen eller medlem av Innsamlingsrådet.

7. Kan jeg som privatperson bruke Gi Gaven Videre?

Vi har prioritert bedrifter i første omgang, men vil lage en løsning for privatpersoner innen kort tid.

8. Hvem har betalt for utviklingen av Gi Gaven Videre?

Utviklingen er finansiert med egenkapital fra eierne, gaver fra Sparebanken Vest og GC Rieberfondene, langsiktig lån fra Grieg Foundation, pro bono innsats fra PwC, Balder Betaling og Høyskolen Kristiania, sterkt rabattert innsats fra Keyteq, Oktan Bergen og NOR PR, samt dugnad fra studenter ved NHH og Høyskolen Kristiania, Stiftelsen Prospera og en rekke enkeltpersoner.

9. Hvordan er formålsorganisasjonene kvalitetssikret?

Innsamlingskontrollen har egne godkjennings og oppfølgingsrutiner som sikrer åpenhet og trygghet rundt formålsorganisasjonene, hvordan de drives og hva de bruker pengene på. Innsamlingsrådet har strenge regler for sine medlemmer og de fleste er også dekket av Innsamlingskontrollen.

10. Er det et minste eller største beløp for gavene?

Nei.

11. Har gavekortene en utløpsdato?

Nei, dette er digitale gavekort som man ikke kan miste. De lages med en frist for mottaker til å velge sitt formål, men om de ikke gjør det i tide så har bedriften valgt et formål som får disse pengene.

12. Hva skjer med de kortene som har gått ut på dato?

Da går pengene til et formål som bedriften velger når de bestiller gavekortene. Ingen av gavekortene eller verdiene kan mistes.

13. Hvem eier Gi Gaven Videre AS?

Ekteparet Aksel og Kari Mjøs eier selskapet med en halvpart hver, men siden selskapet er non-profit vil de aldri motta avkastning eller tilbakebetaling av penger fra selskapet. De mottar heller ingen form for lønn eller honorar fra selskapet.

14. Hvor kom ideen fra og når?

Ideen oppstod etter Aksel Mjøs sin 50 års dag i 2014 da han valgte å takke nei til vanlige gaver og heller bad gjester og venner støtte Strømmestiftelsen sitt jenteprosjekt Shonglap i Bangladesh. Etter dette har han og hans kone Kari jobbet med å gjøre det enklere for andre å gjøre det samme.

15. Er det tilsvarende løsninger i andre land?

Vi er ikke kjent med en slik løsning, der mottaker kan velge formål, noe annet sted i verden. Vi har derimot en visjon om å ta Gi Gaven Videre internasjonalt!

16. Er det ikke noe fint med at giver bestemmer hva som skal gis i gave?

Absolutt! Gi Gaven Videre erstatter ikke de gode gavene som treffer, varmer og gir et helt rett budskap fra giver til mottaker. Men, i veldig mange sammenhenger vet ikke giver helt hva som treffer eller hva mottaker trenger, da kan Gi Gaven Videre fungere fint!

17. Hvorfor skal man gi gaven videre?

Fordi da bruker man heller de pengene på noen som trenger det mer – til formål som arbeider for å gjøre verden til et bedre sted!

18. Hva skjer med gaven dersom en/flere mottakere ikke velger en organisasjon å gi gaven videre til?

Gaven går likevel videre til et godt formål! I bestillingsprosessen velges det et standardformål som skal motta uinnløste gaver- så gavekortene kan ikke forsvinne.

19. Hvorfor skal man velge Gi Gaven Videre fremfor å støtte andre organisasjoner direkte?

Mange bedrifter støtter allerede gode formål og det er flott! Ved å bruke Gi Gaven Videre lar man den enkelte mottaker selv velge sin hjertesak, og ikke bare bli informert om hva bedriften har valgt.