Hopp til innhold
Gi gaven videre
Spørsmål og svar

Gi Gaven Videre – spørsmål og svar

Hva koster det å bruke Gi Gaven Videre?

Gi Gaven Videre er et «null-profitt» konsept, og har som mål å redusere kostnadsbidraget over tid gjennom effektiv drift. Selv om Gi Gaven Videre ikke skal tjene penger, må kostnadene dekkes. Bestiller betaler derfor et kostnadsbidrag i tillegg til gavesummen.

  • Er gavebeløpet under kr. 25.000 faktureres et kostnadsbidrag på 15% av gavebeløpet.
  • Er gavebeløpet mellom kr. 25.000 til kr 250.000 er kostnadsbidraget 10%.
  • Er gavebeløpet mellom kr 250.000 til kr 500.000 er kostnadsbidraget 7,5%.
  • Gavebeløp som overstiger kr 500.000 faktureres et kostnadsbidrag på 5%.

Etter at bestillingen er gjennomført, mottar du faktura elektronisk med 14 dagers forfall.

Hvorfor skal vi betale et kostnadsbidrag?

Selv om Gi Gaven Videre er satt opp svært enkelt og ikke skal drive med overskudd så trengs det dekning av driftskostnadene. Etableringen er finansiert gjennom dugnad og gaver fra bedrifter, fond og enkeltpersoner, men framover må driften være økonomisk bærekraftig. Målet er å gradvis redusere bidragsprosenten i takt med at vi vokser.

Hvem tjener penger på Gi Gaven Videre?

Ingen. Selskapet skal ikke gå med overskudd. Hvis kostnadsbidragene overstiger kostnadene vil dette benyttes til videreutvikling av løsningen, reduksjon av kostnadsbidraget og / eller overføring til formålene.

Får jeg skattefradrag for gavekortene som kjøpes fra Gi Gaven Videre?

Nei, fordi du kjøper en tjeneste og vare (gavekort). Du gir ikke penger til et veldedig formål direkte, men dersom det er viktig for deg å skattefradrag, kan det løses ved at du selv utfører utbetalingen til formålene som gavekort-mottakerne har valgt.

Gi Gaven Videre sender da en betalingsoversikt med kontonummer og beløp til hvert formål, og du som bestiller er selv ansvarlige for å overføre pengene til alle formål. Gi Gaven Videre sender i tillegg en separat faktura for kostnadsbidraget. Ta kontakt med oss dersom du ønsker denne løsningen.

Formålene

Hvordan kan vi være sikre på at pengene når fram til de som trenger det?

Formålsorganisasjonene man velger å gi til, er alle kvalitetssikret ved at de enten er godkjent av Innsamlingskontrollen eller medlem av Fundraising Norge og på den måten er vi trygge på at pengene går til formålet. Noen av formålene er også godkjent at internasjonale GiveWell.

Hvordan er formålsorganisasjonene valgt ut?

Gi Gaven Videre skal ha god bredde av formål slik at alle skal finne noe som ligger hjertet nært. Vi er samtidig veldig opptatt av at gavene skal gå til formål vi kan stole på, derfor har vi i første omgang prioriterer formål som er godkjent av Innsamlingskontrollen, GiveWell eller medlem av Fundraising Norge.

Kan vi støtte vårt lokale idrettslag?

Vi er veldig opptatt med at gavene skal gå til formål vi kan stole på. I første omgang prioriterer vi derfor formål som er godkjente av Innsamlingskontrollen, GiveWell eller medlem av Fundraising Norge. I neste fase vil vi utvikle en kvalitetssikringsprosess for lokale og andre gode formål som folk foreslår.

Hvordan er formålsorganisasjonene kvalitetssikret?

Innsamlingskontrollen har egne godkjennings og oppfølgingsrutiner som sikrer åpenhet og trygghet rundt formålsorganisasjonene, hvordan de drives og hva de bruker pengene på. Fundraising Norge har strenge regler for sine medlemmer og de fleste er også dekket av Innsamlingskontrollen.

Gavekortene

Er det et minste eller største beløp for gavene?

Nei.

Har gavekortene en utløpsdato?

Nei, dette er digitale gavekort som man ikke kan miste. De lages med en frist for mottaker til å velge sitt formål, men om gavekortet ikke blir brukt i tide så har bestiller valgt et formål som får disse pengene.

Hva skjer med gavesummen dersom mottaker(e) ikke velger et formål å gi gaven videre til?

Gaven går likevel videre til et godt formål! I bestillingsprosessen velges det et standardformål som skal motta uinnløste gaver- så gavekortene og pengene kan ikke forsvinne.

Er det tilsvarende løsninger i andre land?

Vi er ikke kjent med en slik løsning, der mottaker kan velge formål, noe annet sted i verden. Vi har derimot en visjon om å ta Gi Gaven Videre internasjonalt!

Hvorfor velge Gi Gaven Videre

Hvorfor skal man gi gaven videre?

Fordi da bruker man heller penger på noen som trenger det mer – til formål som arbeider for å gjøre verden til et bedre sted! Fremfor å kjøpe en fysisk gave som man er usikker på.

Kan jeg som privatperson bruke Gi Gaven Videre?

Ja, det kan du! Frem til våren 2022 var gavekortene kun tilgjengelig for bedrifter, men nå kan privatpersoner også gi gavekort fra Gi Gaven Videre til venner, familie og bekjente!

Er det ikke noe fint med at giver bestemmer hva som skal gis i gave?

Absolutt! Gi Gaven Videre erstatter ikke de gode gavene som treffer, varmer og gir et helt rett budskap fra giver til mottaker. Men, i veldig mange sammenhenger vet ikke giver helt hva som treffer eller hva mottaker trenger, da kan Gi Gaven Videre fungere fint!

Hvorfor skal man velge Gi Gaven Videre fremfor å støtte andre organisasjoner direkte?

Mange bedrifter støtter allerede gode formål og det er flott! Ved å bruke Gi Gaven Videre lar man den enkelte mottaker selv velge sin hjertesak, og ikke bare bli informert om hva bedriften har valgt.

Om Gi Gaven Videre

Hvem eier Gi Gaven Videre AS?

Ekteparet Aksel og Kari Mjøs eier selskapet med en halvpart hver, men siden selskapet er non-profit vil de aldri motta avkastning eller tilbakebetaling av penger fra selskapet. De mottar heller ingen form for lønn eller honorar fra selskapet.

Hvor kom ideen fra og når?

Ideen oppstod etter Aksel Mjøs sin 50 års dag i 2014 da han valgte å takke nei til vanlige gaver og heller bad gjester og venner støtte Strømmestiftelsen sitt jenteprosjekt Shonglap i Bangladesh. Etter dette har han og hans kone Kari jobbet med å gjøre det enklere for andre å gjøre det samme.

Hvem har betalt for utviklingen av Gi Gaven Videre?

Utviklingen er finansiert med egenkapital fra eierne, gaver fra Sparebanken Vest og GC Rieberfondene, langsiktig lån fra Grieg Foundation, pro bono innsats fra PwC, Balder Betaling og Høyskolen Kristiania, sterkt rabattert innsats fra Sopra Steria (tildligere Keyteq og Labs), Oktan Bergen og NOR PR, samt dugnad fra studenter ved NHH og Høyskolen Kristiania, Stiftelsen Prospera og en rekke enkeltpersoner.