Hopp til innhold
Gi gaven videre

En bærekraftig og meningsfull gave

Gavekortene fra Gi Gaven Videre er en sikker vinner til alle anledninger. Er du ansvarlig for å ordne jule- eller sommergaver til ansatte, jubileumsgaver, gaver til kunder og foredragsholdere, eller honorar til styremedlemmer, vil Gi Gaven Videre være et nyttig, gledelig og bærekraftig alternativ.

Om gavekortet

Når du bestiller gavekort fra Gi Gaven Videre kan du velge hvordan det skal se ut for mottakerne. Du kan bruke et av våre ferdige design eller lage noe på egenhånd, helt personlig for din bedrift. Mottakerne får gavekortet tilsendt på mail, og er helt umulig å miste. Skulle noen glemme å bruke gavekortet før fristen går ut, vil beløpet gå til et formål som bedriften har valgt ut på forhånd. Det er bedriften som bestemmer lengden på fristen.

Fordi gavekortene ikke kan brukes av mottakerne selv eller løses inn i kontanter eller andre verdier, vil det ikke oppstå skatteplikt for mottakerne. For bedriften vil det foreligge fradragsrett etter skattelovens alminnelige regler for gaver til frivillige organisasjoner og gode formål.

Det kreves ikke kontant- eller forskuddsbetaling, og betaling skjer basert på en samlet oversikt over hvilke formål mottakerne har valgt. Bedriften mottar i etterkant en spesifisert faktura med oversikt over hvilke beløp som skal gå til hvilke formål.

I tillegg til å vise konkret bærekraft, oppnår bedriftene som benytter Gi Gaven Videre at de ansatte tas på alvor og selv kan velge formål de ønsker å støtte. På den måten unngår man også diskusjoner om hvilket formål som er viktigst å støtte. Videre unngår man kostnader med å velge, bestille, motta og fordele fysiske gaver.

Formål du kan støtte

De ulike formålene er kategorisert under spesifikke bærekraftsmål, noe som gjør det enkelt å velge det formålet som jobber for det du er mest opptatt av. Se formålene du kan støtte her.

Økonomi

Selv om Gi Gaven Videre ikke skal tjene penger, så må kostnadene dekkes.

• Bedriftene bes derfor betale et kostnadsbidrag som belastes separat. Er gavebeløpet under kr. 25.000 belastes et kostnadsbidrag på 15% av gavebeløpet. Er gavebeløpet mellom kr. 25.000 til kr 250.000 er kostnadsbidraget 10%. Er gavebeløpet mellom kr 250.000 til kr 500.000 er kostnadsbidraget 7,5%. Gavebeløp som overstiger kr 500.000 belastes et kostnadsbidrag på 5%.

• Gi Gaven Videre er et «null-profitt» konsept, og har som mål å redusere kostnadsbidraget over tid gjennom effektiv drift.

• Gi Gaven Videre er helt transparent om gavebeløp, kostnadsbidrag og kostnader, og vil legge ut økonomiske statusrapporter på nettsiden hver måned. Bestilling og aktivering av gavekortene er digitale, trykk her for å kjøpe gavekort. Gavekortene aktiveres samtidig som mottaker mottar e-post. Mottakeren går inn via linken i mottatt e-post for å benytte gavekortet.