Hopp til innhold
Gi gaven videre

En bærekraftig og meningsfull gave

Gavekortene fra Gi Gaven Videre er en sikker vinner hver gang du vil gi en bærekraftig og meningsfull gave eller premie. Den som mottar gavekortet velger selv hvilket formål de ønsker å gi gaven sin videre til, og per i dag er det over 100 gode formål å velge mellom. Gi Gaven Videre passer flott som både sommergave og julegave – og alt innimellom!

Mottaker får gavekortet via e-post, slik ser det ut:

Du står fritt til å designe gavekortet selv, eller du kan velge en ferdig mal med mulighet for å endre tekst, logo og foto. Beløpet på gavekortet bestemmer du! Her er et eksempel på hvordan det kan se ut:

Eksempler på bruksområder:

Eksempler på bruksområder:

Hvordan mottaker mottar og bruker gavekortet:

Slik kjøper du gavekortet:

Slik kjøper du gavekort

Om gavekortet

Når du bestiller gavekort fra Gi Gaven Videre kan du selv bestemme beløpet på gaven, du velger også hvordan gavekortet skal se ut for mottakerne. Du kan bruke en av våre ferdige maler, eller designe gavekortet selv – helt personlig for din bedrift.

Mottakerne får gavekortet tilsendt på mail, noe som gjør det umulig å miste gaven. Skulle noen glemme å bruke gavekortet før fristen går ut, vil beløpet gå til et formål bedriften har valgt ut på forhånd. Bedriften velger dato for utsending og varighet på gavekortet selv.

Fordi gavekortene ikke kan brukes av mottakerne selv eller løses inn i kontanter eller andre verdier, vil det ikke oppstå skatteplikt for mottakerne. For bedriften vil det foreligge fradragsrett etter skattelovens alminnelige regler for gaver til frivillige organisasjoner og gode formål. Gi Gaven Videre er fritatt mva.

Det kreves ikke kontant- eller forskuddsbetaling, og betaling skjer basert på en samlet oversikt over hvilke formål mottakerne har valgt. Bedriften mottar i etterkant en spesifisert faktura med oversikt over hvilke beløp som skal gå til hvilke formål.

I tillegg til å vise konkret bærekraft, oppnår bedriftene som benytter Gi Gaven Videre at mottakerne tas på alvor ved at de selv kan velge formålet de ønsker å støtte. På den måten unngår man også diskusjoner om hvilket formål som er viktigst å støtte. Videre unngår man kostnader med å velge, bestille, motta og fordele fysiske gaver.

Formålene som kan støttes

De ulike formålene som kan motta gaver via Gi Gaven Videre er kategorisert under spesifikke bærekraftsmål, noe som gjør det enkelt å velge det formålet som jobber for det du er mest opptatt av. Se formålene du kan støtte her.

Økonomi

Selv om Gi Gaven Videre ikke skal tjene penger, må kostnadene dekkes.

• Bedriftene bes derfor betale et kostnadsbidrag som faktureres separat. Er gavebeløpet under kr. 25.000 faktureres et kostnadsbidrag på 15% av gavebeløpet. Er gavebeløpet mellom kr. 25.000 til kr 250.000 er kostnadsbidraget 10%. Er gavebeløpet mellom kr 250.000 til kr 500.000 er kostnadsbidraget 7,5%. Gavebeløp som overstiger kr 500.000 faktureres et kostnadsbidrag på 5%.

• Gi Gaven Videre er fritatt mva.

• Gi Gaven Videre er et «null-profitt» konsept, og har som mål å redusere kostnadsbidraget over tid gjennom effektiv drift.

• Gi Gaven Videre er transparent om gavebeløp, kostnadsbidrag og kostnader, og legger ut økonomiske statusrapporter på nettsiden jevnlig. Bestillingen og aktiveringen av gavekortene foregår digitalt, trykk her for å kjøpe gavekort. Gavekortene aktiveres samtidig som mottaker mottar e-post. Mottakeren går inn via linken i mottatt e-post for å benytte gavekortet.