Hopp til innhold
Gi gaven videre

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Gi Gaven Videre AS

Pr. 16 mai 2022

Når du besøker nettsiden vår,  gir eller mottar gavekort eller opptrer som kontaktperson for en av våre samarbeidspartnere, behandler vi personopplysninger om deg. Nedenfor finner du generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg, hvordan vi samler inn personopplysningene dine, formålet med behandlingen og dine rettigheter i den forbindelse.

Ved behandling av personopplysninger slik beskrevet i denne personvernerklæringen opptrer Gi Gaven Videre som behandlingsansvarlig. Dette innebærer at Gi Gaven Videre er ansvarlig for at behandlingen skjer innenfor trygge og lovlige rammer.

Med personopplysninger menes enhver informasjon om en fysisk person - heretter omtalt som den registrerte. Dette inkluderer bl.a. navn, e-postadresse, telefonnummer og vurderinger som kan knyttes til en identifisert fysisk person.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvilke rettigheter du har i den forbindelse eller hvordan du kan påberope deg disse, ber vi om at du kontakter oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i denne personvernerklæringen.

1. Personopplysninger vi behandler om deg

Vi behandler ulike personopplysninger om deg avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Dette kan innebære behandling av følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Ordrehistorikk
 • Fakturainformasjon
 • Hvilket selskap du jobber for
 • Hvilke ideelle organisasjoner som er tilknyttet gavekortet ditt
 • Personopplysninger du deler med oss i e-post og annen kommunikasjon
 • IP-adresse

2. Hvordan vi samler inn personopplysninger

Personopplysningene dine kan være frivillig delt med oss, av deg, ved at du besøker nettsiden vår eller kontakter oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er tilgjengelig på nettsiden vår. Dersom du mottar et av våre gavekort, har vi mottatt informasjonen fra vedkommende som bestilte gavekortet ditt.

Vi samler også inn personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler og plug-ins som er installert på nettsiden. Dette gjør vi for å stadig forbedre brukeropplevelsen på nettsiden vår og du kan lese mer om dette nedenfor.

3. Behandlingsgrunnlag og formål

Gi Gaven Videre vil bare behandle personopplysningene dine i samsvar med de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen for de behandlingsaktivitetene som er nevnt i punkt 4. Dette betyr at vi vil avgrense behandlingen til formålene som er presentert under.

Vi vil heller ikke viderebehandle personopplysninger om deg på en måte som er uforenlig med formålene som opprinnelig begrunnet innsamlingen.

4. Hvordan vi behandler personopplysningene dine

Vi behandler dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

a. Kjøp av gavekort

I forbindelse med kjøp av gavekort vil vi behandle kontaktinformasjon om den som bestiller gavekortet. I den forbindelse vil vi behandle din kontaktinformasjon samt opplysninger om hvilken virksomhet du opptrer på vegne av, hvilke organisasjoner gavebeløpene kan sendes til, det på forhånd angitte formålet, ordrehistorikk og bestillerens fakturainformasjon.

Overfor private bestillere av våre gavekort vil vi behandle tilsvarende informasjon, med unntak av informasjon tilknyttet arbeidsgiveren din.

Grunnlaget for behandlingen ved private kjøp er avtalen som er inngått mellom Gi Gaven Videre og vedkommende som kjøpte gavekortet, iht. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Dersom du kjøper gavekort på vegne av en virksomhet skjer behandlingen etter en samvittighetsfull og konkret helhetsvurdering av de berettigede interessene Gi Gaven Videre forfølger og ditt behov for vern, iht. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). I denne vurderingen har vi lagt særlig vekt på at vi har forpliktet oss til å realisere avtalen vi har inngått med deg på vegne av en tredjepart.

b. Mottakere av gavekort

Dersom du mottar et av våre gavekort vil vi behandle kontaktinformasjonen din og hvilken organisasjon du valgte å gi gavebeløpet til. Dersom du ikke endret hvem som skulle motta gavebeløpet, vil dette være det forhåndsbestemte formålet som var angitt av vedkommende som ga deg gavekortet.

Denne behandlingen skjer på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) ved at den er nødvendig for å kunne utbetale gavebeløpet til den ideelle organisasjon du har valgt.

c. Kontaktinformasjon

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner som opptrer på vegne av ideelle organisasjoner og andre virksomheter vi samarbeider med for drift, utvikling og leveranse av tjenestene Gi Gaven Videre tilbyr eller planlegger å tilby. Dette gjør vi for å fortsette og videreutvikle våre tjenester slik at det blir lettere å gi bærekraftige gaver i Norge.

Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) ved at den er nødvendig for å videreføre og utvikle tjenestene Gi Gaven Videre tilbyr.


d. Besøk av nettsiden

Gi Gaven Videre benytter informasjonskapsler for å gi deg en brukervennlig opplevelse på nettsiden og for å forbedre hvordan nettsiden fungerer.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker nettsiden vår. Dette gjør det mulig for oss å forstå bruksmønsteret ditt, effektivisere ditt neste besøk på nettsiden og gi en tryggere brukeropplevelse. Informasjonskapslene lagres bare på enheten din i den grad du samtykker til det og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å justere nettleserinnstillingene. Vi gjør oppmerksom på at dette kan påvirke hvordan du opplever nettsiden vår.

Vi bruker også plugins på nettsiden for å dele innhold med deg fra sosiale medier, slik at vi er tilstede på dine foretrukne kommunikasjonsplattformer og at vi effektivt kan dele informasjon med deg. Dette skjer på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Dette innebærer at behandlingen skjer på grunnlag av en samvittighetsfull vurdering av dine rettigheter og friheter sett opp mot formålene vi forfølger. I denne vurderingen har vi særlig vektlagt brukervennligheten på nettsiden vår og at Gi Gaven Videre skal være tilgjengelig på dine foretrukne kommunikasjonsplattformer.

e. Markedsføring

I den grad du samtykker til det, lagrer og benytter vi e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til å sende markedsføring og nyhetsoppdateringer som relaterer seg til Gi Gaven Videre. Vi gjør oppmerksom på at du til enhver tid kan trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt på nettsiden vår og i denne personvernerklæringen. Du kan også kontakte oss dersom du har spørsmål eller andre henvendelser.

Dersom vi kontakter deg på telefon skjer dette på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og innenfor markedsføringslovens grenser. Behandlingen skjer derfor på grunnlag av en helhetlig vurdering av dine rettigheter og friheter, herunder din mulighet til å reservere deg mot slike henvendelser, og vårt behov for effektiv markedsføring.


5. Deling og overføring av personopplysninger

Gi Gaven Videre har innført egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til personopplysninger og uberettiget deling, modifisering og/eller ødeleggelse.

Gi Gaven Videre vil ikke dele personopplysninger med tredjeparter med mindre vedkommende tredjepart er engasjert som en databehandler for å gjøre spesifiserte oppgaver på vegne av Gi Gaven Videre. Databehandleren vil alltid være underlagt en databehandleravtale.

Gi Gaven Videre vil bare overføre personopplysninger om deg ut av EU/EØS dersom det er nødvendig for å tilby en brukervennlig og tilfredsstillende nettside eller våre tjenester av andre grunner nødvendiggjør dette. I alle slike tilfeller vil Gi Gaven Videre forsikre seg om at tilstrekkelige sikkerhetsgarantier er gitt og at mottakeren er underlagt de samme eller tilsvarende forpliktelser som gjelder innenfor EU/EØS.


6. Lagringstid

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene som opprinnelig begrunnet innsamlingen og behandlingen av personopplysningene dine, slik dette er angitt i punkt 4.

Dette betyr at personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake samtykket ditt, forutsatt at vi ikke av andre grunner har rett til eller er rettslig forpliktet til å fortsette behandlingen. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er ferdigstilt og avklart. Vi vil også slette kontaktinformasjonen til mottakere av våre gavekort 90 dager etter at gavekortet er utløpt.

7. Dine rettigheter

I henhold til kapittel III av personvernforordningen har du flere rettigheter i forbindelse med at vi behandler personopplysninger om deg. Dette innebærer at:

 1. Du har rett til å motta bekreftelse på om Gi Gaven Videre behandler personopplysninger om deg og å få innsyn i disse personopplysningene, samt formålet med behandlingen.
 2. Du har rett til å verifisere og eventuelt korrigere uriktige personopplysninger vi behandler om deg og å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger vi behandler om deg.
 3. Du har rett til å begrense behandling av personopplysninger om deg i noen tilfeller.
 4. Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger om deg og trekke tilbake eventuelle samtykker du har avgitt. Vi opplyser likevel om at å trekke tilbake samtykket ditt ikke vil påvirke lovligheten av behandling av personopplysninger som allerede er skjedd.
 5. Du har rett til å få personopplysninger om deg slettet med mindre Gi Gaven Videre har annet grunnlag for eller for øvrig er pålagt å fortsette behandlingen.
 6. Du har rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette her.

Dersom du ønsker å påberope noen av disse rettighetene eller har spørsmål om innholdet og/eller rekkevidden av rettighetene, ber vi om at du kontakter oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt under. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk disse rettighetene for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

8. Sikkerhet

Gi Gaven Videre har innført nødvendige sikkerhetstiltak for å verne om personopplysningene som behandles ved besøk på nettsiden og henvendelser slik angitt over. Personopplysningene lagres på servere med begrenset adgang i sikre lokaler. Sikkerhetstiltakene overvåkes og evalueres regelmessig.

9. Rettslige skritt

Personopplysninger om deg kan benyttes for rettslige formål av Gi Gaven Videre i og i prosessen som leder frem til rettslige skritt i tilfeller av upassende bruk av nettsiden vår og beslektede funksjoner.

10. Endringer

Gi Gaven Videre forbeholder seg retten til å oppdatere denne personvernerklæringen.

Du vil alltid finne den siste og oppdaterte utgaven på nettsiden vår og Gi Gaven Videre vil - så langt det lar seg gjøre og innenfor lovens rammer - informere deg om ikke uvesentlige oppdateringer. Vi anbefaler at du sjekker denne siden regelmessig og bemerker deg datoen for siste revisjon, slik at du til enhver tid er kjent med hvordan Gi Gaven Videre behandler personopplysningene dine.

Dersom oppdateringer påvirker behandlingsaktiviteter på grunnlag av ditt samtykke, vil vi innhente nye samtykker for å sikre et nytt lovlig behandlingsgrunnlag.


11. Kontaktinformasjon

Dersom du mistenker at vi behandler personopplysninger annerledes enn det vi har beskrevet i denne personvernerklæringen eller bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Vi ber likevel om at du kontakter oss først, slik at vi kan belyse saken for å unngå eventuelle misforståelser.

Vår kontaktperson er daglig leder i Gi Gaven Videre AS; Aksel Mjøs.

Adresse: Hoshovde 28, 5282 Lonevåg

E-post: aksel@gigavenvidere.no

Telefon: 97088529

Organisasjonsnr.: 923 398 783

Sist oppdatert 16. mai 2022.