Hopp til innhold
Gi gaven videre
Misjonsalliansen

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen bygger brønner for å gi mennesker livsnødvendig rent vann. Mary hadde tvillinger, men møkkete drikkevann tok livet av den ene. Agnessa ble bare to år gammel. Hun døde etter en kort periode med oppkast og diaré. I Liberia mangler fortsatt tusenvis tilgang på trygt og rent vann, og denne uretten skal vi kjempe mot.

Misjonsalliansen er en frittstående og diakonal misjonsorganisasjon, som driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør- Amerika og Afrika


Det jobbes tett med de menneskene som bor i hvert prosjektområdet. De definerer selv behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte, og i tillegg samarbeider de med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste de utsatte til drive arbeidet selv på sikt. På denne måten skapes det eierforhold og ansvarsfølelse, slik at utviklingsprosjektene lever lenge og gagner mange sårbare mennesker.
Misjonsalliansen har bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro i over 100 år.


Arbeidet drives med støtte fra givere og støttespillere i Norge. Samtidig får de støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetStoppe klimaendringeneFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising