Hopp til innhold
Gi gaven videre
Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen

Du kan skape store endringer for dyrene! Du, vi, næringsliv, bønder og politikere. Vi finner sammen i en allianse fordi vi tror det er mulig å skape en bedre fremtid for de neste generasjonene av dyr og mennesker. Vi tror på å kjempe sammen med små skritt mot målet. Sammen med deg kan vi gi flere dyr frie og gode liv.

Du kan hjelpe dyrene som trenger deg aller mest!

Kanskje kjører du forbi et fjøs hvor du har gjort en forskjell for dyrene, uten at du vet det.

Det er mørkt i fjøset. Ingen har vært der på flere uker. Det er tomt for mat og vann. Desperat rauting fyller lufta. Det står en liten kalv der, som snart ikke orker mer. Livet er i ferd med å ebbe ut. Hvorfor er det ingen som ser ham? Bonden har gitt opp. Mattilsynet har ikke kapasitet.

Det er ingen her som passer på dyrene.

Men du gjør det.

Brått går fjøsdøra opp. En stripe av lys. Av håp. Snart får kalven livsnødvendig drikke av sine redningsmenn. Han kommer til å klare seg.

Han ble funnet på grunn av deg.

Du som støtter Dyrevernalliansen, har nemlig sikret at dyrene får et nasjonalt dyrepoliti. Du fortsetter å kjempe for at Mattilsynet skal få ressurser nok til å hjelpe dyrene i nød.

Du bidrar til Dyrevernmerket, som garanterer dyrene på de sertifiserte gårdene mye bedre velferd enn minimumskravene.

Slik sikrer du at flere kalver får en god og trygg start på livet sitt. Og ikke bare det, de får også beholde mammaen sin. Det burde være en selvfølge at små kalver får all den omsorg og kjærlighet de trenger fra mamma.

Du ser det. Og sammen gjør vi det til en virkelighet for stadig flere.

Sammen med deg hjelper vi dyrene ved å jobbe skritt for skritt: Vi arbeider politisk for å endre lovverk og sikre dyrene en stemme i møte med mektige næringer. Vi samarbeider med og gir råd til næringsliv og bønder, slik at dyrevelferd hensyntas. Vi skriver rapporter og gjør utredninger som gir et solid faglig fundament slik at dyrenes behov kartlegges og høres. Vi snakker på vegne av dyrene i media. Vi gir forbrukere nøkkelen til å se hva som er gode valg i butikkene.

Våre gratis lister og app gjør det enkelt å velge fritt for dyretesting, pelsfritt, mulesingfritt, vegetar eller bedre dyrevelferd. Slik kan vi sammen endre et helt system og sørge for at millioner av dyr får den hjelpen de fortjener. Vi kjemper for stadige forbedringer for landbruksdyrene, slik at de skritt for skritt får en bedre hverdag.

Fordi alt som lever har verdi.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde sultLiv under vannLiv på land
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising