Hopp til innhold
Gi gaven videre
Dyrebeskyttelsen

Dyrebeskyttelsen

Dyrebeskyttelsen

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har de arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land. De fire fanesakene de jobber for er hjemløse dyr, tap av sau på beite, pelsdyrnæringen og dyrepoliti. Ved siden av dette har de også mange andre arbeidsområder.

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. De har over 9000 medlemmer og siden opprettelsen i1859 har de arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.

Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land. De fire fanesakene de jobber for er hjemløse dyr, tap av sau på beite, pelsdyrnæringen og dyrepoliti. Ved siden av dette har de også mange andre arbeidsområder.

Hvert år redder Dyrebeskyttelsen flere tusen hjemløse dyr fra blant annet grøftekanter og søppelkasser, før de gir dem rehabilitering og sørger for omplassering. Videre har de jobbet hardt for nedleggelsen av pelsdyrnøringen i Norge, holdningsendrende arbeid rettet mot bønder, politikere og påublikum for å bedre livskvaliteten til beitende sau, og opprettelsen av et dyrepoliti som kan oppklare og avverge mislighol av dyr.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Liv under vannLiv på land
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising