Hopp til innhold
Gi gaven videre
Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Fellesnevneren for deres engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole.

DNTs viktigste bidrag til folkehelsen er å bidra til at terskelen for å drive med friluftsliv er så lav som mulig, og at de sosiale forskjellene i bruk av natur og friluftsliv ikke øker. Deres rolle er å legge til rette for organisert og egenorganisert friluftsliv for store grupper av befolkningen, men jobber også politisk for økt satsing på folkehelse og friluftsliv.

Hovedmålet med DNTs naturforvaltningsarbeid er å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette gjøres gjennom deltakelse i norsk arealforvaltning og ved å bidra til en samfunnsutvikling som styrker det enkle og natur- og klimavennlige friluftslivets vilkår. Natur- og miljøvernstrategi for DNT gir klare føringer for arbeidet.

Mange barn har foreldre som tar dem med ut i naturen fra de er små, men det gjelder langt i fra alle. Derfor er skolen er viktig arena for DNT. Her når de ut til alle barn uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi, nasjonalitet og fysisk form. DNT ønsker å stimulere til mer og bedre uteundervisning og uteaktivitet, og retter oss hovedsakelig mot skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehager.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseRen energi for alleBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv på landSamarbeid for å nå målene