Hopp til innhold
Gi gaven videre
ThAid

ThAid

ThAid

ThAid er en norsk interesseorganisasjon som ble stiftet i 2008. De har som mål å støtte humanitære hjelpeprosjekter rettet mot barn i Thailand. I de siste årene har ThAid konsentrert sin støtte til to stiftelser i ChiangRai som hjelper utsatte og vanskeligstilte barn fra stammefolk i nord-Thailand.

Prosjektene som ThAid har støttet frem til nå har vært i Chiang Rai og Bangkok. Hovedprosjektet de første årene var å dekke driftsutgiftene for barnehjemmet til BaanChivitMai (BCM), som ligger i Maesuay-distriktet i Chiang Rai. I tillegg har ThAid støttet enkelttiltak til forskjellige avdelinger innenfor BCM og for et daghjem i slummen i Bangkok. I de siste årene har de konsentrert sin støtte til to stiftelser i Chiang Rai som hjelper utsatte og vanskeligstilte barn fra stammefolk i nord-Thailand.

I dag driver ThAid et skolehjem i Huadoi, der det bor 43 barn i alderen 6-16. Samtidig har både åpnet et studentsenter for ungdommer som har vokst opp i skolehjemmet, og åpnet et bakeri, der tidligere beboere på skolehjemmet kan få utdanning og praktisk erfaring. Utenom dette støtter de 27 barn i en stammelandsby med skoleskyss.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetFred og rettferdighet
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising