Hopp til innhold
Gi gaven videre
Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen For Kreftrammede

Støtteforeningen for Kreftrammede er en frivillig, uavhengig organisasjon som arbeider for å gi kreftrammede og deres pårørende en bedre hverdag. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Støtteforeningen for Kreftrammede har både pasienten, pårørende og helsepersonell står i fokus. Midlene går til kompetanseheving hos helsepersonell, kjøp av medisinsk utstyr, og å sette fokus på forskning på barnekreft. Gjennom prosjekt Superselma, arbeider de også med å gi kreftrammede og deres pårørende verdifulle opplevelser sammen gjennom sosiale arrangementer. På denne måten vil de gi kreftrammede barn lysglimt i en hverdag som ellers er preget av behandling.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helse
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising