Hopp til innhold
Gi gaven videre
Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Visjonen er at alle som trenger det, skal få et organ.

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å informere befolkningen om organdonasjon, og at alle som trenger det skal få et nytt organ. Gjennom kampanjer og prosjekter rettet ut mot befolkningen sørger vi for at enda flere får informasjon og kunnskap om organdonasjon, og velger et ja som er med på å redde liv.

Bak stiftelsen står Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) og Voksne med medfødt hjertefeil (VMH).

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helse
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising