Hopp til innhold
Gi gaven videre
Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. Norsk Luftambulanse AS bidrar til deres formål gjennom å levere legehelikoptertjenester i Norge og Danmark.

Støtten til Norsk Luftambulanse går til forskning og utvikling for at alle skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Støtten bidrar dermed til å redde liv i hele Norge.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som fullt ut er finansiert av privat innsamlede midler fra enkeltpersoner og støttebedrifter. De første årene etter at stiftelsen ble dannet i 1978 dreide arbeidet seg om å få en fungerende luftambulansetjeneste i Norge. Etter at Staten innså nødvendigheten av en slik tjeneste, overtok de finansieringen i 1988. Slik har det vært siden. Den nødvendige utviklingen av metoder og teknologi drives frem av Norsk Luftambulanse og av bidragene som kommer inn.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseGod utdanningInnovasjon og infrastrukturSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising