Hopp til innhold
Gi gaven videre
Sabona

Sabona

Sabona

Med et helhetlig fokus på utdanning, sysselsetting og helse jobber Sabona på grasrota for en bedre fremtid for menneskene i Zimbabwe, et land som lenge har vært preget av politisk uro og inflasjon.

Landets urolige situasjon har gjort at utviklingen i landet har gått sakte. I tillegg til dette har de utfordringer knyttet til HIV/AIDS, klima og dårlig jordsmonn. Sabonas prosjekter møter disse utfordringene og skaper vekst og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. De jobber målbevisst for å hjelpe flest mulig og gi trygge rammer for gode prosjekter.

Sabona har lang erfaring, og har som eneste organisasjon jobbet uavbrutt i Zimbabwe siden 1999 under svært utfordrende forhold. Sabona består i dag av 7 ansatte i Norge og Zimbabwe, engasjerte støttespillere, et styre i hvert av landene, frivillige arbeidsgrupper og hele lokalbefolkningen. Over 90% av alle bidrag går til konkrete prosjekter i Zimbabwe, men fordi de er en liten organisasjon er de avhengige av faste givere, donasjoner, bedriftspartnere og engasjerte støttespillere.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising