Hopp til innhold
Gi gaven videre
Sabona

Sabona

Sabona

Med et helhetlig fokus på utdanning, sysselsetting og helse jobber Sabona på grasrota for en bedre fremtid for menneskene i Zimbabwe, et land som lenge har vært preget av politisk uro og inflasjon.

Sabona (etabl. 2003) er en liten organisasjon som støtter grasrotprosjekter i Zimbabwe, et land preget av politisk og økonomisk uro. Arbeidsledigheten er svimlende høy, kun 5% har jobb i formell sektor. Vi er på grasrota der det skjer og fokuserer på utdanning og opprettelse av arbeidsplasser. Vi bygger brønner og tilrettelegger for og deler kunnskap om matproduksjon og salg av avlinger. Befolkningen eier sine egne prosjekter, og målet er hjelp til selvhjelp. Få eller ingen har tilgang til arbeid eller helsetjenester. Mer enn 17.200 barn har fått skolegang gjennom Sabonas arbeid så langt. Sabona samarbeider med lokale skoler og gir sårbare barna en mulighet til å gå på skole ved å betale skolepenger og annet nødvendig materiell. Rundt 250.000 måltider deles ut årlig. Skolemat er viktig av flere grunner. Selvsagt er det viktig for et barns utvikling og læring. Men en vel så viktig faktor er at den er et viktig insentiv for at foreldre faktisk sender barna på skole, da er barna sikret et næringsrikt måltid mat om dagen.

Vi skaper håp for kommende generasjon.

I Norge har Sabona 1, 5 ansatte, praktikanter og mange frivillige.

Alle donasjoner, store og små, betyr mye.

Bistand som når helt frem - korteste vei.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising