Hopp til innhold
Gi gaven videre
Right To Play!

Right To Play!

Right To Play!

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland. Årlig hjelper de 2,7 millioner barn gjennom sine programmer rundt om i verden.

Årlig hjelper Right To Play 2,7 millioner barn gjennom sine programmer i Afrika, Asia og Midtøsten. Det er flere kategorier som faller under deres arbeid. Blant annet jobber de med å få funksjonshemmede inn i skole og aktiviteter.

Organisasjonen har forpliktet seg til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn og status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, hvilket resulterer i at flere barn går på skole.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneFred og rettferdighet
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising