Hopp til innhold
Gi gaven videre
Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr støtte, råd og veiledning via telefon, chat og e-post. Ved de lokale sentrene i Vestland, Rogaland, Trøndelag og Oslo/Akershus er det også mulig å komme til individuelle samtaler med oppfølging av en rådgiver over lengre tid. All rådgivning er gratis, tilgjengelig uavhengig av problematikk og alvorlighetsgrad, og man trenger ikke henvisning. ROS arrangerer også en rekke ulike temakvelder, kurs, grupper og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag, og i en tilfriskningsprosess som ofte kan være langvarig.

I tillegg arbeider ROS for å

• spre informasjon om spiseforstyrrelser

• fremme brukerstemmen

• ha fokus på forebyggende virksomhet blant ungdom

• påvirke holdninger til kropp og utseende

ROS retter seg mot alle miljøer: Treningssenterbransjen, idretten, skoler/utdanningsinstitusjoner, helsevesenet, arbeidsgivere og alle andre som har behov for råd og/eller støtte. Organisasjonen jobber med og ut fra et brukerperspektiv, og anser dette som selve grunnlaget for virksomheten. ROS mener erfaringsbasert kunnskap er essensielt i forebyggingsarbeid, opplysningsarbeid og tilfriskningsarbeid. Egenerfaring kombinert med faglig kunnskap utgjør organisasjonens unike kompetanse.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helse