Hopp til innhold
Gi gaven videre
Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund

Én av fire nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet. Mer enn 300 000 av disse har en revmatisk diagnose. Norsk Revmatikerforbund kjemper deres sak.

Norsk Revmatikerforbund er en av Norges største pasientorganisasjoner med over 34 000 medlemmer. Virksomheten er basert på frivillig arbeid, demokratiske prosesser og solidaritet. De jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

Norsk Revmatikerforbund har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Foreningen ble stiftet i 1951 av personer med en revmatisk diagnose. De består av over 34 000 medlemmer fordelt på 215 lokallag. Hvert lokallag har egne tillitsvalgte og disse utgjør til sammen over 2000 personer. Videre har de 18 fylkeslag og landsmøtet er høyeste beslutningsmyndighet.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseGod utdanningAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhet