Hopp til innhold
Gi gaven videre
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning.

Nasjonalforeningens for folkehelsens arbeid omfatter helseinformasjon, forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning. Innsatsen er basert på innsamlede midler og gaver. Nasjonalforeningens verdier er basert på tanken om at god folkehelse krever at vi løfter i flokk og at god helse skapes i fellesskap.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseMindre ulikhet
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising