Hopp til innhold
Gi gaven videre
Mercy Ships

Mercy Ships

Mercy Ships

Mercy Ships opererer 3 sykehusskip for å gjenopprette helse og verdighet, særlig i Vest-Afrika. Skipene er bemannet med frivillig profesjonelt mannskap som gir gratis grunnleggende omsorg og kirurgi. Sålangt er 587 havnebyer besøkt og 2,71 millioner mennesker direkte berørt i 40 års tjeneste.

Mercy Ships gir den praktiske kjærligheten et ansikt med gratis grunnleggende helseomsorg og rekonstruerende operasjoner. De prioriterer kapasitetsbygging i vestafrikanske lokalsamfunn der helsetjenestene er mangelfulle eller ikke-eksisterende.

Over 400 profesjonelle frivillige betaler selv for reise, kost og losji. Om bord er blant annet kirurger, sykepleiere, ingeniører, jordbrukseksperter og bygningsarbeidere.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising