Hopp til innhold
Gi gaven videre
Kreftomsorg Rogaland

Kreftomsorg Rogaland

Kreftomsorg Rogaland

Kreftomsorg Rogaland er en unik organisasjon som gir støtte gjennom samtale, rådgivning og veiledning til kreftrammede og berørte, og de tilbyr sosiale aktiviteter. Kreftomsorg Rogaland er eneste organisasjon av sitt slag i Norge, med kontorer i Stavanger, Haugesund og Bryne som skal i vareta innbyggerene i hele Rogaland.

Kreftomsorg Rogaland er en unik organisasjon som gir støtte gjennom samtale, rådgivning og veiledning til kreftrammede og berørte, og de tilbyr sosiale aktiviteter.

Kreftomsorg Rogaland har kontorer i Stavanger, Haugesund og Bryne som skal ivareta innbyggerne i hele Rogaland med sine tjenester og tilbud. KOR er et resultat av et lokalt spleiselag, der driften i hovedsak sikres gjennom samarbeidspartnere i næringslivet, gaver og medlemskap. De er eneste organisasjon av sitt slag i Norge.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helse
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising