Hopp til innhold
Gi gaven videre
Kreftforeningen

Kreftforeningen

Kreftforeningen

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft og for en bedre kreftomsorg for alle – fra behandlingen starter i den ene enden, til livet skal starte på nytt i den andre.

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for å bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. «Et liv uten kreft» er visjonen de strekker seg mot.

De siste årene har Kreftforeningen stått i mange kamper om både kreftbehandling, raskere tilgang til nye medisiner og tiltak på samfunnsnivå for å forebygge kreft.

Arbeidet deres er basert på innsamlede midler, og det er takket være alle som støtter dem at de kan fortsette å arbeide for alle som rammes av kreft. Arbeidet deres består av å:

  • Spre oppdatert kunnskap om kreft og gi gode råd om kreft til pasienter, pårørende, etterlatte og resten av befolkningen
  • Gi omsorg og støtte til alle som rammes av kreft
  • Finansiere en betydelig andel av kreftforskning i Norge
  • Forebygging gjennom å spre informasjon og kjempe for politiske gjennomslag for folkehelse
  • Være et talerør for pasienter og pårørende i myndighetene
  • Drive internasjonalt arbeid i form av å sette søkelys på kreft internasjonalt og være aktivt med i politiske prosesser og forumer

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising