Hopp til innhold
Gi gaven videre
Kids Action for Kids

Kids Action for Kids

Kids Action for Kids

Kids Action for Kids jobber for å finansiere hjelp til vanskeligstilte barn i Sørøst-Asia. De mener at barn og ungdom kan gjøre en stor forskjell i samfunnet. Derfor drives arbeidet deres i stor grad av barn og ungdom med hjelp og veiledning fra voksne. Hovedfokuset deres er å samle inn penger til å finansiere operasjoner for barn som er født med leppespalte, åpen gane eller andre ansiktsmisdannelser.

Kids Action for Kids' hovedfokus er å samle inn penger til å finansiere operasjoner for barn som er født med misdannelser som leppespalte, åpen gane eller andre kroppslige defekter. KAFK ser barn og ungdom som en viktig ressurs i samfunnet. Deres arbeid er derfor både startet av, og drives i stor grad av barn og ungdom. Dette skjer selvsagt med hjelp og veiledning fra kyndige voksne. Gjennom deres arbeid har de hjulpet over 1600 barn og gitt dem en livsvarig endring for det bedre.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomGod helseGod utdanningMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising