Hopp til innhold
Gi gaven videre
Indias Barn

Indias Barn

Indias Barn

Utdanning er grunnsteinen i Indias Barns utviklingsarbeid. Indias Barn jobber i 156 landsbyer i Maharashtra i India. For de aller fleste er utdanning den eneste måten å komme seg ut av fattigdom på. For jenter betyr en god utdannelse ikke bare økonomisk trygghet, det gir dem også mulighet til å bestemme over eget liv og egen kropp.

Fadderprogrammet sikrer barn i India alt de trenger for å gå på skole og fullføre utdanningen sin. Det er ikke uvanlig at barn, og særlig jenter, tas ut av skolen for å jobbe, hjelpe til hjemme eller giftes bort. Utdanning er i realiteten deres eneste mulighet til en fremtid uten fattigdom.

Fondet for høyere utdanning sikrer ungdom en god utdanning ved høgskoler eller universitet. Stipendet gis studenter med svært gode akademiske resultater, men som ikke har anledning til å fortsette sine studier uten støtte. En gave til Fondet for høyere utdanning er et effektivt tiltak for å bryte fattigdomsspiralen.

Bærekraftig landsbyutvikling. Indias Barn utvikler bærekraftige landsbyer med det formål å sikre stabile og verdige levekår. Indias Barn har utviklet 50 bærekraftige landsbyer og jobber for tiden i urfolkslandsbyen Varvane, hvor innbyggerne sikres solide hjem, inntektsskapende aktiviteter, rent vann og toalett.

Inntektsgivende aktiviteter omfatter innkjøp av materiell og opplæring i et inntektsskapende arbeid. Levestandarden blant innbyggerne i landsbyene vi jobber i er svært lav. Mange familier strever med å dekke de aller mest nødvendige behov. Indias Barn tilbyr i dag flere mulige inntektsgivende aktiviteter, som blant annet hønsehold, geiteoppdrett, kornmaler og symaskin.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God utdanningUtrydde fattigdomUtrydde sultLikestilling mellom kjønneneGod helseRen energi for alleRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnStoppe klimaendringeneSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising