Hopp til innhold
Gi gaven videre
Impact Norway

Impact Norway

Impact Norway

Impact Norway hjelper funksjonshemmede mennesker i områder med liten tilgjengelighet og uten helsetilbud. I verden i dag er det over 1 milliard funksjonshemmede mennesker. 800 000 av disse bor i fattige land. Forskning viser at over halvparten av verdens funksjonshemninger kunne ha vært forebygget med et tilstrekkelig helsetilbud, hvilket disse landene mangler.

Impact Norway har prosjekter i 11 land i Asia og Afrika, og arbeider for forebygging og behandling av mennesker med unødvendige funksjonshemninger. Deres målsetning er at gjennom målrettede arbeid skal ingen bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser. Med innovative løsninger som sykehusbåt og sykehustog, bringer de helsetjenester ut til befolkningen.

IMPACT Norway er en ideell stiftelse, registrert i Frivillighetsregisteret og Stiftelsesregisteret. De er medlem av Innsamlingskontrollen, FN-Sambandet, og er samarbeidende organisasjon til Atlas-Aliansen.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomGod helseRent vann og gode sanitærforholdLikestilling mellom kjønnene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising