Hopp til innhold
Gi gaven videre
Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen

Hvert år blir 1100 norske mennesker rammet av hjernesvulst. Hjernesvulstforeningen vet hva hjernesvulstrammede går gjennom, og hjelper rammede og pårørende ta tilbake hverdagen. Hjernesvulstforeningen driver med likepersonsarbeid, informasjonsarbeid, påvirkningsarbeid og støtte til forskning, til beste for de rammede og pårørende.

Hjernesvulstforeningen er en organisasjon for personer som har eller har hatt hjernesvulst, og deres pårørende. Formålet er å fungere som en sterkere stemme for alle. Hvert år mottar Hjernesvulstforeningen midler som er øremerket forskning og gis ut som et stipend.

Gjennom et utstrakt samarbeid med kreftforeningen har Hjernesvulstforeningen opparbeidet seg større innflytelse og blir invitert til å sitte i brukerutvalg og råd ved direktorater, sykehus, NAV-kontorer og kommuner rundt om i landet. Her har de direkte innflytelse på hvordan folk med hjernesvulst blir tatt i mot og behandlet. Det er de som har opplevd problemene selv som vet hvordan en hjernesvulstrammet kan ha det, og at arbeidskapasiteten kan være meget variabel. Her er det et stort informasjonsbehov, og det jobber de med å dekke.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomGod helseAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising