Hopp til innhold
Gi gaven videre
Frelsesarmeen

Når noen kommer til oss, kan vi være deres siste håp. Matkøene har vært overveldende hele året og nå merker vi ekstra stor pågang. Mange må nå spørre om hjelp for aller første gang.

Vi hører om eldre som hopper over måltider for å spare der de kan. Foreldre som går sultne for å sørge for at de har mat og varme klær til barna sine. Husleie og mat i hverdagen prioriteres, og når dette er betalt, er det ofte skrapet. Ved å gi en gave til Frelsesarmeen er du med på hjelpe disse menneskene!

Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar vi til sosialt engasjement, tilhørighet og tro. Dørene våre er åpne for alle!

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel, og de som er psykisk syke, pårørende, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Hva går pengene til?

Takket være din gave kan vi sammen gi mat, klær, omsorg og fellesskap lokalt og til bruk gjennom hele året. De som mottar hjelpen er lavinntektsfamilier, personer med rusproblemer, eldre, ensomme, barn og unge.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv under vannLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising