Hopp til innhold
Gi gaven videre
Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon som tilbyr tjenester som skal bære preg av at de har tid, et ønske om tilstedeværelse og respekt for det enkelte mennesket. Organisasjonens visjon er å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød.

Fransiskushjelpen ble stiftet i 1956, og har siden den gang utarbeidet to profesjonsbaserte tjenester. Organisasjonen yter ambulerende helsetjenester innenfor palliasjon (lindrende behandling) og innenfor rusomsorg til hele Oslos befolkning. I tillegg har de omfattende frivillighetsbasert virksomhet innenfor sorgstøtte, møtested for kreftrammede, familiehjelp og besøksarbeid.

Fransiskushjelpen har som mål å supplere det offentlige tilbudet i Oslo. De er et ubyråkratisk lavterskeltilbud, som det skal være enkelt å få hjelp fra. Alle deres tjenester er gratis for mottakeren, og tilgjengelig i alle bydeler.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseMindre ulikhet