Hopp til innhold
Gi gaven videre
Fontenehus Norge

Fontenehus Norge

Fontenehus Norge

Fontenehusene støtter folk med psykiske problemer inn i jobb, studier og aktiv samfunnsdeltakelse.

Vi trenger alle å bli sett, hørt og være til nytte. På fontenehusene bygges relasjoner som gir selvtillit og motiverer til utdanning, jobb og deltakelse i samfunnet. Hverdagen på fontenehusene er arbeidsorienterte, og driftes likeverdig av de ansatte og de som har behov for fontenehuset.

Fontenehus erstatter ikke behandling, men bygger broer i et fragmentert helse- og velferdssystem. Vi gjør det enklere for folk å håndtere livets krav og utfordringer. Det kan være en stor påkjenning å forholde seg til for eksempel Nav og helsetjenestene når man er i en sårbar livsfase.

«Hadde noen sagt da jeg kom inn på fontenehuset at jeg kom til å havne i fast jobb igjen, så hadde jeg ikke trodd på det. Men det er muligheter! Det går an!» – Marit.

Psykiske problemer holdt Marit borte fra yrkeslivet i 12 år. Med hjelp fra fontenehuset fikk hun til slutt fast jobb innen det hun er utdannet som: Apotektekniker. Marit er et av de vel 4000 medlemmene våre, og et godt eksempel på hva vi driver med: Arbeidsinkludering etter internasjonalt anerkjente metoder som gir konkrete resultater:

  • 91 % opplever bedring av egen helse
  • 58 % opplever redusert behov for innleggelse
  • 57 % har fått større tro på egne muligheter i arbeidslivet
  • 47 % er i jobb, praksis eller studier

I dag uføretrygdes alt for mange før de har fått prøvd seg i arbeidslivet. Kostandene for å drifte et fontenehus beløper seg til ca 50.000 kr per medlem i året. Til sammenligning er dette beløpet kun nok til å dekke 2,5 døgn med akutt psykiatrisk behandling. Vi tør å si at vi er et rimelig hjelpetilbud som hjelper mange uten å bruke store ressurser.

Det finnes i dag 22 fontenehus i Norge. Flere kommuner står i kø for å få etablere. Fontenehus Norge er paraplyorganisasjonen som jobber med samarbeid mellom de eksisterende, og etablering av nye fontenehus.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseGod utdanningAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising