Hopp til innhold
Gi gaven videre
Fokus forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Fokus forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Fokus forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål har i snart 25 år jobbet for kvinners rettigheter og likestilling i en rekke ulike land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Organisasjonen jobber for tiden hardt for å stanse vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet.

FOKUS samarbeider med dyktige kvinneorganisasjoner på lokalt nivå i åtte land i Afrika og Latin-Amerika. Hovedfokuset på deres agenda er å gi kvinner rettshjelp, engasjere seg mot kjønnsbasert vold, å hjelpe dem til å delta i samfunnet ved å lære dem om prevensjon og abort, økonomi og hvordan drive bedrift og å legge til rette for at de kan delta i demokrati og fredsbygging. FOKUS’ visjon er samfunn basert på likestilling og likeverd, der kvinners menneskerettigheter respekteres og beskyttes, og alle kan delta på lik linje uavhengig av kjønn.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetAnsvarlig forbruk og produksjonFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising