Hopp til innhold
Gi gaven videre
Diabetes Wellness Norge

Diabetes Wellness Norge

Diabetes Wellness Norge

Stiftelsen Diabetes Wellness Norge arbeider for å redusere antall tilfeller av diabetes og å gjøre livet lettere for dem som allerede er rammet.

Diabetes Wellness Norge ble etablert for å finansiere diabetesrelatert forskning, med særlig fokus på å finne behandlingsmetoder for diabetes type 1 og type 2. Visjonen er å finne en kur mot diabetes i løpet av vår levetid. Det er også viktig å øke allmennhetens kunnskap om diabetes og sykdommens mange komplikasjoner. Slik kunnskap kan hjelpe til å redusere risikoen for å bli rammet av sykdommen, eller å gjøre det lettere å leve med den for de som allerede er rammet. '

Diabetes Wellness Norge er en del av et internasjonalt nettverk av tilsvarende stiftelser. I tillegg til Norge finnes de i dag i Storbritannia, Frankrike, Sverige, Finland og USA.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helse
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising