Hopp til innhold
Gi gaven videre
CapaCare

CapaCare

CapaCare

CapaCare driver utdanning og opplæring av medisinsk helsepersonell ved distriktssykehus i Sierra Leone. Organisasjonen jobber med å øke tilgangen på akutt kirurgi og fødselskirurgi ved å trene opp mer helsepersonell i å utføre kirurgiske prosedyrer.

Sierra Leone er et vest-afrikansk land med rundt 7 millioner mennesker. Landet ble rammet av en blodig og brutal borgerkrig fra 1991 til 2001, og senere av Ebola-epidemien i 2014 til 2016. Begge deler gikk svært hardt utover helsesektoren. Gjennomsnittlig levealder er 49 år. Sierra Leone hadde i 2015 verdens høyeste mødredødelighet, med en mortalitetsratio på 1360 dødsfall per 100 000 fødsler. Mangel på kirurgisk helsehjelp er en del av årsaken til dette.

Det trengs nye strategier for å møte det enorme behovet for helsehjelp og kirurgi i rurale områder i lavinntektsland. CapaCare jobber for å øke antallet helsepersonell som kan utføre livreddende kirurgi, ved å trene opp ikke bare leger, men også annet egnet helsepersonell i å gjøre trygg og livreddende kirurgi. Konseptet kalles oppgaveglidning («task-sharing»), og er en innovativ og effektiv utnyttelse av tilgjengelig helsepersonell. Oppgaveglidning innen kirurgi og fødselshjelp er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon, og det har vist seg å være en trygg og kostnadseffektiv måte å øke tilgangen på helsetjenester i rurale strøk.

CapaCares utdanningsprogram trener helsepersonell i Sierra Leone i å utføre de vanligste livreddende operasjonene innen kirurgi og fødselshjelp, for eksempel akutte keisersnitt og blindtarmsoperasjoner.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising