Hopp til innhold
Gi gaven videre
Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. De støtter kampen mot barnekreft ved å bidra til forskning og støtte og gi råd til foreldre til barn med kreft.

Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg.

Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de aldri føler seg alene. Samtidig ønsker de å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet. De bidrar til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Barnekreftforeningen støtter familier som har blitt utsatt for barnekreft. De gir foreldre proaktiv informasjon som lar dem tidlig oppdage kreftsymptomer for barn. En annen viktig måte å hjelpe foreldrene proaktivt på er barnekreftforskningen som Barnekreftforeningen støtter.

Andre typer støtte inkluderer juridisk støtte og økonomisk støtte. De støtter foreldrenes sykehusreiser økonomisk dersom barna deres blir lagt inn på sykehus i en lengre periode.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseInnovasjon og infrastrukturSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising