Hopp til innhold
Gi gaven videre
Als Norge

Als Norge

Als Norge

Stiftelsen ALS Norge startet i 2008, og har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) og behandling av sykdommen. Utover dette jobber de med å øke livskvaliteten for de med ALS, og for deres pårørende.

Etter å ha mistet sin far til sykdommen ALS i 2007, tok Mona H. Bahus initiativ til å opprette gruppen ALS Norsk Støttegruppe på Facebook allerede i 2008.  Mange års nettverksarbeid har resultert i Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe (ALS Norge). I dag består stiftelsen av et styre med seks medlemmer. ALS Norge drives av lidenskapelige individer som selv har erfaringer med ALS.

ALS Norge forplikter seg til å forske på ALS, og prøver å forbedre kunnskapen om sykdommen og finne støtte for å søke etter bedre behandlinger.


The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helse
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising