Hopp til innhold
Gi gaven videre
Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft sitt mål er å inkludere fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen. Forskning viser at fysisk aktivitet kan være gunstig for de fleste kreftpasienter - både under og etter behandlingen. For å øke tilgjengeligheten til trening, jobber Aktiv mot Kreft blant annet med å etablere et treningsrom på kreftsykehus i Norge.

Forskning viser at fysisk aktivitet kan være gunstig for de fleste kreftpasienter - både under og etter behandlingen. Aktiv mot kreft etablerer treningsrom på sykehus som behandler kreft og holder treningstimer for kreftsyke pasienter. Målet deres er å inkludere fysisk aktivitet i kreftbehandlingen.

Bortsett fra å muliggjøre fysisk trening for kreftpasienter, støtter Aktiv mot kreft også forskning på fysisk treningseffekt på kreftpasienter, både i Norge og internasjonalt.

Siden 2014 har stiftelsen eksistert som en egen ideell organisasjon i USA, AKTIV Against Cancer Inc. De har et omfattende forskningssamarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York og støtter et utvekslingsprogram for Etiopia for utdanning av onkologer og kreftsykepleiere.

Sammen med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus har Aktiv mot kreft etablert et studie i trening og kreft. Målet er at alle steder som tilbyr trening og fysikalsk behandling skal ha en AKTIVinstruktør.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helse