Hopp til innhold
Gi gaven videre
Centro Mariposa

Centro Mariposa

Centro Mariposa

Mariposa er et prosjekt som driver forebyggende arbeid og gir hjelp til barn, unge og familier i Sucre, Bolivia.

Bolivia er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. Fattigdom resulterer ofte i familievold og omsorgssvikt. De mest utsatte er barn og unge. Noen av dem blir også forlatt av sine egne foreldre.

Mariposa, et prosjekt under stiftelsen Avida i Bolivia, gir gjennom ulike hjelpetiltak støtte og profesjonell hjelp til risikoutsatte barn, unge og familier.

Hovedmålet vårt er å forebygge omsorgssvikt og oppløsning av familier gjennom arbeidet på Centro Mariposa. Ulike hjelpetiltak her fremmer utvikling av evner og anlegg hos barn og unge og integrering i samfunnet på en sunn og positiv måte.

Det teoretiske fundamentet til Mariposa er «Trygg Base-modellen» som er basert på tilknytningsteori. Denne modellen ser hele barnet og er et nyttig redskap for våre ansatte i arbeidet for en sunn utvikling for den enkelte.

På Centro Mariposa jobber engasjerte ansatte hver dag for at jentene som bor på senteret, og deres barn, skal kunne leve verdige og trygge liv.

Dette er viktig for hver enkelt jente, men handler også om noe større: kvinners rettigheter og likestilling som er sentralt i FNs bærekraftsmål.

Barn fra skoler i nærmiljøet kommer til senteret for leksehjelp i grupper. Her får både barna og familiene deres «livshjelp» - hjelp til å takle livet.

Centro Mariposa - åpne vinger til nytt liv!
The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønnene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising