Hopp til innhold
Gi gaven videre
Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner, og årlig får rundt 3 400 kvinner og 30 menn diagnosen. De fleste overlever, men likevel dør anslagsvis 600 årlig. Brystkreftforeningen støtter brystkreftforskning, sikrer gode screeningprogram for tidlig oppdagelse og sørger for at de som er berørt får mulighet til å snakke med likepersoner som selv har erfaring med sykdommen.

Vi jobber for at alle brystkreftberørte skal få god oppfølging og motta den beste behandlingen de kan få. Mer effektiv og skånsom behandling og mindre senskader er svært viktig for pasientenes livskvalitet. Forskning på brystkreftbehandling gjør at stadig flere overlever og får mindre senskader.


Alle brystkreftberørte får tilbud om å snakke med noen som har vært i samme situasjon som dem, og rekruttering og opplæring av disse likepersonene utgjør en viktig del av foreningens arbeid. Foreningen har over 13 000 medlemmer fordelt på 56 aktive lokalforeninger over hele landet.

The organization supports the following of the UN's sustainability goals:

God helseLikestilling mellom kjønneneInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
The organization is approved by The Norwegian Control Committee for Fundraising