Hopp til innhold
Gi gaven videre
Wycliffe

Wycliffe

Wycliffe

Wycliffe sin visjon er at alle mennesker i verden har rett til bibelen på sitt eget morsmål. De mener at man ikke skal måtte lære et nytt språk for å kunne lese bibelen.

I 2018 var medarbeiderne i Wycliffe engasjert i 2139 prosjekter. Wycliffe er internasjonalt involvert i rundt 80% av alle bibeloversettelser verden over. Navnet stammer fra teolog og professor John Wycliffe. Han var den første til å oversette hele bibelen til engelsk. Organisasjonen bygger videre på hans idé om at bibelen burde være tilgjengelig for alle.

Wycliffe sine prosjekter innebærer ofte utvikling av skriftsystem, lese- og skriveopplæring, styrking av folks rettigheter, identitet og kultur, og bibeloversettelse. De anser morsmålet som selve nøkkelen i arbeid med språklige minoriteter og er opptatt av kvalitet i alt de driver med, samt overføring av kompetanse og bygging av lokal kapasitet.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen