Hopp til innhold
Gi gaven videre

Om oss

Gi Gaven Videre er et initiativ av ekteparet Aksel og Kari Mjøs. Aksel er førsteamanuensis ved NHH og styreleder i Kavlifondet, mens Kari er selvstendig næringsdrivende, bonde på Osterøy og representant i kommunestyret. Det startet som et pro bono prosjekt sammen med PwC, Sparebanken Vest, Keyteq, Balder Betaling og Prospera. Stadig flere gode krefter bidrar nå, som eksempelvis Grieg Foundation, GC Rieber og studenter ved Høyskolen Kristiania og Norges Handelshøyskole.

Selskapsstruktur

Gi Gaven Videre AS er et ideelt aksjeselskap uten overskuddsrett for aksjonærene. Selskapet eies 50/50 av Kari og Aksel Mjøs, men er skapt i godt samarbeid med bedrifter, studenter og andre enkeltpersoner i Bergensområdet. Alle pådriverne deler en felles visjon om å skape en bærekraftig og kostnadseffektiv virksomhet, som gjennom digitale gavekort skaper en reell forskjell.

Formålsparagrafen i Gi Gaven Videre AS sine vedtekter:

"Selskapet er et aksjeselskap med et ideelt og allmennyttig formål, og skal ikke dele ut utbytte eller annen overskuddsdeling til aksjonærene. Selskapet har ikke erverv til formål. Gi Gaven Videre AS skal utvikle og tilby gaveløsninger der gavene skal virkeliggjøre gode og allmennyttige formål. Aktiviteten skal drives på en slik måte at selskapet oppnår kostnadsdekning. Eventuelt overskudd skal ikke tilfalle aksjonærene, men skal brukes til å virkeliggjøre selskapets formål."

Vi i Gi Gaven Videre AS tror på full åpenhet som grunnlag for tillitsbasert samarbeid. Det stimulerer til ekstra innsats og bygger fellesskapet. I tillegg vet vi at når vi skal bidra til finansiering av gode formål, må alt være synlig og ryddig hos oss selv. Vi har derfor avtalt regnskapsføring med PwC Accounting, en svært seriøs regnskapsbedrift. Revisjonen leveres av Deloitte, ett av de fire store revisjonsselskapene i verden. Vi vil også hver måned rapportere hovedtall, gaver formidlet, kostnadsbidrag, kostnader og økonomisk situasjon på nettsiden. På denne måten kan både de som vil bruke Gi Gaven Videre til gavekort, de som har eller vil støtte oss, vite hvordan det utvikler seg.

Gi Gaven Videre forholder seg til Innsamlingskontrollens etiske retningslinjer.

Kontaktpersoner

Aksel Mjøs

Aksel Mjøs

Initiativtaker

97088529

aksel@gigavenvidere.no

Susanne Håvardstun

Susanne Håvardstun

Prosjektansvarlig

95041307

susanne@gigavenvidere.no

Kristine Skulstad

Kristine Skulstad

Markedsansvarlig

93251440

kristine.margrethe.skulstad@gmail.com