Hopp til innhold
Gi gaven videre
WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond

WWF er verdens største miljøorganisasjon som jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. De jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter, både på land og i vann.

WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene vi har. Deres fokusområder omhandler å verne mangfoldet av arter og økosystemer, sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser og å bekjempe klimaendringene og overforbruk av ressurser.

Den norske delen av WWF ble grunnlagt i 1970 og er en selvstendig stiftelse med tilknytting til det globale WWF-nettverket med felles strategiske mål og retningslinjer. I Norge jobber WWF for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav- og kystområder, i skogene og i fjellet, i innsjøer og elver. De viser også engasjement for norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå sine miljømål.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Ren energi for alleBærekraftige byer og samfunnStoppe klimaendringeneLiv under vannLiv på landSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen