Hopp til innhold
Gi gaven videre
Utdanningshjelpen

Utdanningshjelpen

Utdanningshjelpen

Utdanningshjelpen er en frivillig organisasjon grunnlagt i 2006, med visjonen om at utdanning skal være en menneskerett, De har prosjekter i Ghana, Kenya og Mosambik der de gir elever utdanningsstipend og følger dem over lengre tid. Siden oppstart i 2006, har de støttet 269 elever med utdanningsstipend.

Utdanningshjelpen arbeider i Kenya, Ghana og Mosambik og har som mål at minst 50% av de som mottar stipend er jenter. På den måten sikrer de at begge kjønn har like muligheter. I tillegg ønsker de at arbeidet skal være positivt for lokalsamfunnet rundt elevene, og bærekraftig på sikt. Derfor samarbeider de med lokale personer, organisasjoner og skoler, framfor å gå inn og bygge og styre alt selv.

Utdanningshjelpen bidrar med økonomisk støtte til skoleavgift og skoleutstyr, men det er også viktig for dem at elevene føler de har noen som følger dem hele veien til mål. Derfor har hvert prosjektland én prosjektleder, og noen steder også flere lokale støttepersoner. Prosjektland og -byer varierer med tiden, men Utdanningshjelpen følger alltid opp en elev til han eller hun er helt i mål.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod utdanningLikestilling mellom kjønneneMindre ulikhet
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen