Hopp til innhold
Gi gaven videre
U-landsforeningen Svalene

U-landsforeningen Svalene

U-landsforeningen Svalene

U-landsforeningen Svalene er en uavhengig, verdinøytral, liten hjelpeorganisasjon som finansierer driften av en yrkesskole for utsatte unge jenter i utkanten av Lima i Peru. 98% av innsamlede midler går til formålet: bekjempelse av fattigdom.

Svært mange av ungdommene som vokser opp i slumstrøkene rundt storbyen Lima, har små muligheter til å få seg utdanning.

Svalene er en verdinøytral bistandsorganisasjon. Foreningen finansierer driften av en yrkesrettet videregående skole i Lima, Peru. Elevene er jenter fra slummen rundt Lima, som selv ikke har økonomi til å skaffe seg skolegang.

Alt arbeid i Norge gjøres av frivillige. Det vil si at 98% av midlene som samles inn, går til driften av skolen Cristiania i Lima. Cristiania er en yrkesrettet videregående skole, med undervisning fra 5. til 10. klassetrinn, der ca. 150 unge jenter får gratis skolegang, med undervisning i bl.a. spansk, engelsk og matematikk. I tillegg undervises det i praktiske fag, som IT, kosmetologi og frisørfag, samt husstell, matlaging og konditorfag.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod utdanning
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen