Hopp til innhold
Gi gaven videre
Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for enten alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer innovasjon, forskning, pasientvelferd og aktivitet som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliterings-behov fra hele landet.

De fleste som har vært utsatt for alvorlig vold eller skade opplever at de trenger mye hjelp og støtte til å utføre enkle, dagligdagse oppgaver. For mange føles dette som et tap av selvstendighet. Sunnaasstiftelsen vil forsøke å begrense denne følelsen gjennom å bevilge penger til gode prosjekter som fremmer mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet. I tillegg bevilger de penger til forskning og pasientvelferd gjennom investeringstilskudd til utstyr som ikke dekkes gjennom offentlige midler.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseGod utdanningAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen