Hopp til innhold
Gi gaven videre
Stiftelsen YES Kilimanjaro

Stiftelsen YES Kilimanjaro

Stiftelsen YES Kilimanjaro

Stiftelsen YES Kilimanjaro er en organisasjon kun basert på frivillighet. Alle donasjoner går uavkortet til formålene.

Målet er å gi utviklingshemmede barn og unge i Tanzania verdige liv og en inkluderende hverdag i sine lokalsamfunn.

Stiftelsen YES Kilimanjaro ble etablert i 2011 og er basert på 100% frivillig innsats. Prosjektreiser dekkes av den enkelte deltager. Virksomheten har støttespillere i hele Norge. Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen.

Den lokale samarbeidspartneren ved foten av Kilimanjaro er Gabriella Children’s Rehabilitation Centre.

Gabriellasenteret ble startet i 2009 av tanzanianske ildsjeler, ekteparet Brenda Shuma og Anthony Ephraim. Som nyutdannede ergoterapeuter ville de ikke akseptere at utviklingshemmede barn og unge ble gjemt bort i fjøs og uthus. Heller ikke at deres familier ble sosialt stigmatiserte og utestengte fra arbeidslivet. Mange i deres hjemland tror fortsatt utviklingshemming er smittsomt. De to har gjort det til sin felles livsoppgave å arbeide for at utviklingshemmede skal få rettigheter på linje med andre i sitt samfunn og bli fullt inkludert.

YES Kilimanjaro støtter dette arbeidet. Nå bygges og utvikles Gabriellasenterets pionerprosjekt i selveide lokaler på en 60 måls tomt.

Gabriellasenteret ble etablert som en endringsmodell for utviklingshemmede i Kilimanjaro regionen. Nå når de ut til hele Øst-Afrika. De lokale ildsjelene fokuserer på inkludering, rettigheter, diagnostisering, opplæring og entreprenørskap. Målet er at utviklingshemmede skal mestre hverdagen og få verdige liv.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen