Hopp til innhold
Gi gaven videre
Stiftelsen Vi

Stiftelsen Vi

Stiftelsen Vi

Stiftelsen VI jobber for å gi funksjonshemmede like muligheter til et fullverdig liv. De skal bidra til at flere funksjonshemmede opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Det er 605 000 er funksjonshemmede i Norge. Der 75 prosent av unge, funksjonsfriske mennesker sier de stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, svarer kun 40 prosent av de unge funksjonshemmede det samme. Dette vil Stiftelsen VI gjøre noe med – gjennom mestring i idrett.

Stiftelsen VI mener at mestring på én arena også skaper mulighet for mestring på flere arenaer i livet. Undersøkelser viser at bedre psykisk og fysisk helse skaper økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse. Derfor er tilrettelegging i idretten så viktig. VI ønsker å engasjere flere funksjonshemmede til delta i idretten. Dette gir mulighet for en livslang investering i bedre helse, velvære og levekår.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseGod utdanningAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen