Hopp til innhold
Gi gaven videre
Stiftelsen Nyenga

Stiftelsen Nyenga

Stiftelsen Nyenga

Stiftelsen Nyenga jobber for å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn i Uganda.

I Uganda er det stor kunnskapsmangel, sårbare lokalsamfunn og mange foreldreløse barn. Stiftelsen Nyenga ble etablert av folk som i utgangspunktet kom til Uganda i andre sammenhenger.

Stiftelsens arbeid er basert på frivillig innsats. Her kommer hjelpen frem til de som trenger det. Med et nettverk av frivillige og et styre i Norge bestående av sterkt involverte initiativtakere, drives Nyenga uten kostbar administrasjon.

De første barna kom til Nyenga Childrens Home i 2010 og etter ønske fra lokalbefolkningen er det etablert flere nye bedrifter, mikrofinansordning, helsestasjon og skole. Mange har fått en bedre hverdag og liv er reddet ved helsestasjonen. Nyenga er etablert som én stiftelse i Norge og én i Uganda – Nyenga Childrens Home. Det er et samfunn i miniatyr. Her ønsker Nyenga å være et kompetansesenter.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv under vannLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen