Hopp til innhold
Gi gaven videre
Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. Norsk Luftambulanse AS bidrar til deres formål gjennom å levere legehelikoptertjenester i Norge og Danmark.

Støtten til Norsk Luftambulanse går til forskning og utvikling for at alle skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Støtten bidrar dermed til å redde liv i hele Norge.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som fullt ut er finansiert av privat innsamlede midler fra enkeltpersoner og støttebedrifter. De første årene etter at stiftelsen ble dannet i 1978 dreide arbeidet seg om å få en fungerende luftambulansetjeneste i Norge. Etter at Staten innså nødvendigheten av en slik tjeneste, overtok de finansieringen i 1988. Slik har det vært siden. Den nødvendige utviklingen av metoder og teknologi drives frem av Norsk Luftambulanse og av bidragene som kommer inn.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseGod utdanningInnovasjon og infrastrukturSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen