Hopp til innhold
Gi gaven videre
Stiftelsen My Sisters Women's Welfare Association International

Stiftelsen My Sisters Women's Welfare Association International

Stiftelsen My Sisters Women's Welfare Association International

Stiftelsen My Sisters Women's Welfare Association International jobber for å støtte kvinner og barn i Etiopia. Kjernen i deres aktiviteter er driften av et sosialkontor i Addis Abeba. Alle som trenger hjelp hos My Sisters, får første møte sosialarbeiderne på dette lille kontoret. Videre tilbyr de helsehjelp til registrerte klienter, et daghjem slik at mødre kan arbeide, samt at de støtter utdanning i lokalmiljøet.

My Sisters tilbyr utdannelse som barne- og ungdomsarbeider- og frisørfagbrev. De arbeider for tiden med å sette opp et nytt undervisningsbygg for å utvide kapasiteten til å drive undervisning, slik at de kan hjelpe enda flere kvinner til å få inntektsgivende arbeid og en trygg fremtid. I tillegg til de yrkesrettede fagene får studentene også kurs og opplæring i hygiene, ernæring, førstehjelp, familieplanlegging, HIV, Aids, og økonomi.

Sosialkontoret i Addis Abeba er selve kjernen i arbeidet til My Sisters. Dit får de som trenger hjelp fra My Sisters komme, fortelle sin historie og får søke råd og hjelp. Hele 98 % av alle innsamlede midler går direkte til arbeidet i Etiopia.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Likestilling mellom kjønneneGod helseGod utdanning
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen