Hopp til innhold
Gi gaven videre
SOS-barnebyer

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en humanitær organisasjon som jobber for at barn skal vokse opp med god omsorg i en familie. Målgruppen er barn som har mistet, eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.

Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem. SOS-barnebyer styrker familier i krise slik at de selv kan ta vare på barna sine og gir barn som trenger det en ny familie. De jobber også for at myndighetene i hvert enkelt land skal ta ansvar for barns oppvekst og beskyttelse.

SOS-barnebyer er en internasjonal hjelpeorganisasjon opprettet i 1960, og har i dag over 500 barnebyer rundt om i verden med prosjekter i over 135 land. Barnebyene består vanligvis av 10-15 hus der foreldreløse og forsømte barn får et nytt hjem og en ny familie. Av pengene som samles inn går 83% til barna, 16% til nye midler og 1% til administrasjon. I tillegg til barnebyene driver organisasjonen skoler, barnehager, yrkesopplæringssentre, helsestasjoner og nødhjelpsprogrammer.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen