Hopp til innhold
Gi gaven videre
SONJA VICTORIAS STIFTELSE

SONJA VICTORIAS STIFTELSE

SONJA VICTORIAS STIFTELSE

SONJA VICTORIAS STIFTELSE jobber for å skape verdens beste sykehus for barn!

Aller helst skulle Sonja Victorias stiftelse jobbet for at legene kunne dele ut mirakler, og at ingen barn skal måtte tilbringe tid på sykehus, men det er vanskelig å få til. Stiftelsen ønsker derfor å endre det den kan: Sonja Victoria lå altfor mange uker og måneder på små hvite sykehusrom. Triste rom, sterile og ensomme rom. Sykehus for barn trenger da vel ikke være hvitt og smått og trist?


Barn slutter ikke å leve og leke selv om de er syke!

Sonja Victorias Stiftelse mener at alle barn skal ha rett til å leke, selv når de er innlagt på et sykehus. Alle barn skal ha rett til å spise rundt et bord, sammen med familien sin. Og alle barn skal ha rett til å sove inntil en forelder, spesielt når man er syk og bor på sykehus. Vårt mål er å skape verdens beste sykehus for barn!

Sonja Victorias Stiftelse jobber med å sette temaet på agendaen, forbedre det som finnes og å påvirke det som lages. Stiftelsen er barnas talsperson i store sykehusprosjekter.


Som et minstemål krever vi at sykehusomgivelser ikke skal bryte FNs Barnekonvensjon. Vi håper at sykehusomgivelser i fremtiden skal møte reelle behov, og vi drømmer om at sykehusomgivelser skal bidra til bedre helse og helbred!

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseGod utdanningInnovasjon og infrastruktur