Hopp til innhold
Gi gaven videre
Shambala Foundation

Shambala Foundation

Shambala Foundation

Shambala Foundation jobber for å lindre fattigdom i Asia. De har flere programmer med fokus på utdanning og samarbeider tett med lokale samfunnsorganisasjoner. Prosjektene er rettet mot barn og unge som lever i absolutt fattigdom.

Fokuset er rettet mot de to prosjektene «Barnehjem uten vegger» og «Design your life». BUV startet i 2009 med rundt 30 barn, men har siden vokst og omfattet i 2016 3 500 mennesker direkte. Prosjektet ble i 2013 og 2014 utnevnt til et av de mest ”innovative og spennende” prosjektene i Kina av den statskontrollerte organisasjonen CCAFC. DYL startet i 2015 og omfattet i 2018 rundt 250 mennesker direkte og indirekte.

Prosjektenes hovedmål er fattigdoms-bekjemping gjennom sekulær utdanning og spesielt utviklet tilleggsutdanning. De hevder at overføring av kunnskap anses som viktigere enn overføring av finansielle og/eller materielle verdier. Videre anser de det også som svært viktig å bidra til at hele lokalsamfunnet rundt hver enkelt familie løftes.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod utdanningAnstendig arbeid og økonomisk vekstSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen